Billettens pris er fastsatt av arrangørene. Den samlede prisen for billetten er billettens pris pluss billettavgift. Denne avgiften dekker United Tickets sine servicekostnader, lønnskostnader, distribusjon av billetter, administrasjon, kredittkort provisjon og alle andre kostnader knyttet til vår forretning. Det faktiske beløp vi krever fastsettes i samarbeid med spillested og arrangør.